Roelinksbeek / Voltherbeek


Een van de focusgebieden binnen het project Haarvaten op Peil ligt in het Dinkeldal, rondom de Roelinksbeek en Voltherbeek. De grote uitdaging in het gebied Roelinksbeek/Voltherbeek is dat het in tijden van droogte volledig afhankelijk is van regenwater. Dit komt doordat het op de flank van de stuwwal van Oldenzaal ligt. Er zijn daar geen beken of kanalen die water aanvoeren. In dit gebied zonder wateraanvoer is de noodzaak om water vast te houden, groot. Dit kan door regenwater zoveel mogelijk vast te houden in de bodem en grondwater niet onnodig weg te laten lopen via greppels, sloten en beken. Dat spaart niet alleen water voor droge periodes, maar is ook nodig om extra regenwater in de winter en hoosbuien beter op te kunnen vangen. Zo wordt wateroverlast benedenstrooms voorkomen. Samen met gebiedspartners en grondeigenaren gaat waterschap Vechtstromen kijken naar maatregelen tegen droogte en wateroverlast.

Contact

Heeft u tijdens de werkzaamheden vragen over het werk dan kunt u contact opnemen met de projectleider Robert Eekers.

Robert Eekers

robert_eekers

Projectleider

088 220 33 33

Geïnteresseerd?

Wilt u meer weten over mogelijke maatregelen tegen droogte en het langer vasthouden van water op eigen grond? Of heeft u zelf suggesties voor uw omgeving? Vul dan het formulier in.

Roelinksbeek

Project updates

Nieuws

2boerenstuw klein

Project informatie

Subsidie

Met de uitvoering van de maatregelen in het stroomgebied Roelinksbeek/Voltherbeek richt waterschap Vechtstromen zich op maatregelen in de bodem en in de haarvaten van ons watersysteem, door in het stroomgebied zoveel mogelijk water vast te houden, te laten infiltreren en vertraagd af te voeren. De maatregelen hebben niet alleen een positief effect op het klimaat en de biodiversiteit maar zijn ook positief voor de waterkwaliteit. De maatregelen worden in synergie (versterkend eefect van samenwerking) uitgevoerd met onze KRW opgave. Op deze manier beoogt waterschap Vechtstromen een optimale functiebediening voor verschillende grondgebruikers in het gebied te creëren.

Voor dit project ontvangt het waterschap subsidie in het kader van POP3 (het derde plattelandsontwikkelingsprorgamma van de EU) vanuit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (ELFPO) en de provincie Overijssel.

logo_provincie_overijssel

ELFPO logo met tekst