Bestuurlijk dashboard: jaarverslag 2019 in een oogopslag


Het bestuurlijke dashboard (jaarverslag 2019 in één oogopslag), waarin een samenvattend overzicht van de behaalde doelen in 2019 is gegeven. Vervolgens is hierop per programma een toelichting gegeven als ook een toelichting op de belangrijkste financiële resultaten.